About Marianne

This author has not yet filled in any details.
So far Marianne has created 9 blog entries.

Nye skattesatser 2020

Et nyt år og dermed også nye skattesatser. Vi viser her et udvalg af opdateret skattesatser for 2020.

 

By | januar 12th, 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Nye skattesatser 2020

Stramning af momsregler ved salg i EU fra. 1 januar 2020

Fra den 1. januar 2020 er reglerne for momsfrit salg i EU skærpet. Det har betydning, hvis du sælger momsfrie varer i EU. Du kan som sælger nu blive pålagt, at skulle opkræve fuld moms, hvis ikke købers momsregistreringsnummer er gyldigt og indberettet via TastSelv Erhverv.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at køber har et momsregistreringsnummer, før der kan indgås et EU-momsfrit salg. Du kan som sælger kontrollere købers momsregistreringsnummer via VIES. Hvis køber ikke har et gyldigt momsregistreringsnummer skal der opkræves og afregnes fuld moms.

 

Dokumentation af fysisk forsendelse af varer

Du skal som sælger ikke blot sikre at køber er momsregistreret for at kunne sælge varer i EU uden moms. Der skal også foreligge dokumentation på at varerne fysisk er sendt til et andet land inden for EU. Det betyder at du som sælger skal kunne dokumentere transporten af varen med mindst to dokumenter fra uafhængige parter. Dokumentation kan være et fragtbrev, transportfaktura, eller en modtagererklæring fra køber.

By | januar 9th, 2020|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Stramning af momsregler ved salg i EU fra. 1 januar 2020

Nyt lovforslag om afskaffelse af Iværksætterselskab.

Der er stillet lovforslag om at afskaffe IVS som selskabsform. Når lovforslaget er vedtaget, vil det ikke længere være muligt at oprette et IVS med en indskudskapital på min. 1 kr. I det nye lovforslag ligges der op til at sænke indskudskapitalen på et ApS fra 50 t.kr. til 40 t.kr.

Alle eksisterende IVSer skal være omdannet til et anpartsselskab senest to år efter lovens gældenden dato. Hvis dette ikke overholdes vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

Omdannelse af IVS til et anpartsselskab sker enten ved at indbetale kapitalindskud der minimum modsvare ApS minimumskrav på daværende tidspunkt, eller erklæring fra godkendt revisor om, at der er tilstrækkelige værdier i forhold til forpligtigelser tilstede i virksomheden. Omregistreringen skal ske til Erhvervsstyrelsen.

By | april 2nd, 2019|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Nyt lovforslag om afskaffelse af Iværksætterselskab.

Hvad betyder den nye ferielov for medarbejderne

Vi har tidligere i denne blog, forklaret hvordan den nye ferielov påvirker virksomhederne samt hvordan de indfrosset feriedage skal håndteres. Klik her for at genlæse indlægget

Perioden fra den 01.09.2019 og frem til 31.08.2020 kaldes for indfrysningsperioden. Den optjente ferie i perioden tilbageholdes til medarbejderen går på folkepension. Pengene forvaltes enten af virksomheden eller indbetales til den særlige fond under Lønmodtagernes feriefond.

Det har indflydelse på medarbejdernes ferieafholdelse fra 01.05.2020 og frem. Derfor har vi her samlet de vigtigste og hyppigste spørgsmål vi møder fra medarbejderne og virksomhederne.

 

Hvad er samtidighedsferie?

Med den nye ferielov der træder i kraft fra den 01.09.2020, optjenes der fortsat 2,02 dage pr. måned eller 25 dage om året. Forskellen fra i dag er, at den optjente ferie umiddelbart kan afholdelse samtidig med at den optjenes. Der kan endog, efter aftale med arbejdsgiver, afholdes ferie på forhånd, som senere modregnes i de optjente feriedage.

Nye lønmodtager eller lønmodtager der vender tilbage på arbejdsmarkedet vil således ikke som i dag risikere, at skulle vente op til 18 måneder på at kunne holde ferie med løn.

Det nye ferieårs optjeningsperiode bliver fra den 1. september til 31. august året efter. Perioden for afholdelse af feriedage ændres til en periode på 16 måneder fra 1. september til 31. december året efter.

 

Hvor mange feriedage har medarbejderen i 2020?

I perioden fra den 01.01.2020 – 30.04.2020 har medarbejderen den restferie, der er opsparet i perioden 01.05.18-30.04.19 – Dette er ikke anderledes end i dag.

I perioden fra den 01.05.2020 frem til den 31.08.2020, kan medarbejderen afholde 16,7 dage, der er opsparet i perioden 01.01.19 – 31.08.19 (2,02 dage pr. måned).

Det betyder for perioden 01.05.2020 – 31.08.2020:

 

  • Hvis medarbejderen kun afholder 3 uger = 15 dages sommerferie, er der ingen forskel og der kan overføres 1,7 dag til den nye ferieordning.

 

  • Hvis medarbejderen afholder 4 uger = 20 dages sommerferie vil medarbejderen selv skulle betale for de resterende dage eller bruge feriefridage, hvis nedarbejderen har ret til det.

 

  • Hvis medarbejderen allerede nu ved, at han/hun skal afholde mere end 16,7 dages ferie i perioden, kan der evt. aftales med arbejdsgiveren, at udskyde tidligere optjent feriedage, der således kan overføres til perioden.

 

Fra den 01.09.2020 starter den nye ferielov. Det betyder at der i perioden fra 01.09.2020 – 31.12.2020 optjenes 2,02 dage pr måned = 8,08 dage. De kan enten spares op til senere afholdelse eller afholdes løbende.

 

Det betyder for perioden 01.09.2020- 31.12.2020

 

  • Hvis medarbejderen ønsker at holde efterårsferie i oktober, vil der som udgangspunkt ikke være optjent nok feriedage hertil. Medarbejderen kan dog sagtens afholde ferie alligevel, enten ved at have rest dage fra tidligere optjeningsperiode (se overstående afsnit) eller ved at aftale med arbejdsgiver, at afholde ferie på forskud.

 

  • Hvis medarbejderen også ønsker at afholde juleferie, skal der vurderes om der er nok feriedage optjent eller om der evt. skal aftales med arbejdsgiver, at afholde ferie på forskud.

 

Hvad sker der med den 5. ferieuge?

Du kan stadigvæk som i dag vælge at overfører den 5. ferieuge til det nye ferieår, eller få den udbetalt.

 

Hvad sker der med feriefridage?

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven, da de er en del af en overenskomst eller medarbejderens ansættelseskontrakt. Hvordan disse dage fremover skal optjenes og afholdes kan blive forhandlet ved næste overenskomst eller ved forhandling af ansættelseskontrakten.

 

Helt ny eller genindtrådt på arbejdsmarkedet i 2019, optjening til sommerferie i 2020?

For helt nye eller genindtrådte lønmodtager, er der speciale regler der kan benyttes.

Det betyder at hvis medarbejderen har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 01.01.19 – 31.08.19 og er ansat fra 1. september til 31. december 2019, kan medarbejderen søge om at bruge nogle af de indfrosset feriedage. Det giver medarbejderen mulighed for at holde 3 ugers sommerferie i 2020.

De dage der optjenes i perioden 01.01.2020 – 31.08.2020 vil blive indfrosset på lige fod med andre lønmodtagere.

 

Hvornår bliver de indefrosset feriepengene beskattet?

Beskatningen af de indefrosset feriepenge kommer an på, hvordan medarbejderen normalt får udbetalt sine feriepenge

 

  • Hvis medarbejderen får sine feriepenge udbetalt af FerieKonto, bliver de indefrosne feriepenge beskattet i takt med at de optjenes. Der skal derfor ikke betales skat af dem, når de bliver udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.

 

  • Hvis arbejdsgiver udbetaler feriepenge til medarbejderen vil der ske en ændring fra 1. september 2019. For medarbejderen vil først blive beskattet af de indefrosset feriepenge, når de bliver udbetalt. Det betyder, at medarbejderen først skal betale skat af de indefrosne feriepenge, når de bliver udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.

 

  • Hvis medarbejderen har ferie med løn, skal der først betales skat af de indefrosne feriepenge, når de kommer til udbetaling.

 

Kommer der en opgørelse over de indefrosset dage?

I 2021 modtager alle lønmodtager en feriepenge opgørelse fra Lønmodtagerenes Feriemidler. Feriepengene bliver beregnet som 12,5% af lønnen for perioden 01.09.2019 – 31.08.2020. Medarbejderen skal tjekke opgørelsen og kontakte arbejdsgiveren hvis medarbejderen ikke er enig i beløbet.

De indefrosset feriepenge bliver automatisk udbetalt til medarbejderen, når denne har ret til folkepension. Medarbejderen kan søge om udbetaling af feriepengene, hvis arbejdsmarkedet forlades tidligere. Hvis medarbejderen dør inden pengene kommer til udbetaling, udbetales pengene til dødsboet.

By | april 2nd, 2019|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Hvad betyder den nye ferielov for medarbejderne

Anskaffelse af NemID til erhvervsbankkonti samt medarbejdersignatur

Vi oplever ofte spørgsmål om oprettelse af NemID og tildeling af medarbejdersignatur. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning.

For at skaffe NemID adgang til sin erhvervs konto/konti, skal man ringe til sin virksomheds bank og forhøre sig om hvilken løsning, der er den rigtige til din virksomhed. Bankerne har forskellige løsninger for NemID adgang og forskellige priser. De har ofte to eller tre løsninger, én for mindre og mellemstore virksomheder og én for store virksomheder.
Vær opmærksom på at NemID til netbanken IKKE giver adgang til andre private og offentlige hjemmesider.

Anskaffelse af NemID medarbejdersignatur til virksomheder

Gå på nets.eu og vælg enten NemID medarbejdersignatur uden pro-pakke eller med pro-pakke.
NemID medarbejdersignatur uden pro-pakke løsningen er den billigste. I denne løsning er de tre første NemID medarbejdersignaturer gratis (se nedenfor). De kan enten bestilles som nøglekort, nøglefil eller som et lille stykke hardware. Har man brug for flere adgange kan man købe dem.
I praksis bestiller virksomheden først én NemID medarbejdersignatur og modtageren bliver automatisk registreret som administrator. Administrator har derefter ret til at bestille flere medarbejdersignaturer.

Hvad kan du bruge en NemID medarbejdersignatur til?
Du kan bruge NemID medarbejdersignatur til at identificere dig som medarbejder fra en bestemt virksomhed eller organisation – det er fx, når du:
• Henvender dig til det offentlige på virksomhedens vegne.
• Underskriver dokumenter online.
• Får adgang til information fra en offentlig myndighed.
• Logger på private webtjenester.
• Logger på interne it-systemer (hvis din arbejdsplads tilbyder dette).
Du kan også anvende medarbejdersignaturen, hvis du vil sende og modtage sikre e-mails, der er krypteret eller signeret med en digital signatur.
• NemID medarbejdersignatur giver IKKE adgang til virksomhedens netbank.

De tre første NemID medarbejdersignaturer er gratis
Alle virksomheder kan oprette tre NemID medarbejdersignaturer gratis. Fra og med den fjerde faktureres iht. prislisten – også selvom en af de første tre spærres eller slettes.
Din virksomhed vælger selv, hvilke typer NemID medarbejdersignatur I vil have. Vær opmærksom på, at hvis en medarbejder både har et nøglekort og en nøglefil, tæller det for to signaturer.
Priser pr. 2.1.2018:

NemID medarbejdersignaturer udover de tre første koster kr. 82,30.
NemID medarbejdersignatur med nøglekort. Gælder også Voice Response-løsningen Pr. år 82,30 kr.

Se flere løsninger og priser på pris NemID

Al administration af NemID medarbejdersignaturer sker i NemID selvbetjening til erhverv. Det er NemID administratoren der står for tildeling, bestilling og ændringer vedr. medarbejdersignatur, funktionssignaturer og virksomhedssignaturer. Administrator kan bl.a. bestille de to sidste gratis medarbejdersignaturer eller tilkøbe flere udover dem.

Dette kan gøres ved at følge nedenstående link:
Log på NemID selvbetjening til erhverv

NemID til ProAccount Aps
Vi anbefaler, at I kontakter jeres bank og drøfter hvilke beføjelser der skal oprettes, for at vi kan udføre den ønskede opgave for jer.

OBS !
Vær opmærksom på at èn telefonisk supporthenvendelse til Nets.eu uden pro-pakke koster 250 kr.

By | december 11th, 2018|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Anskaffelse af NemID til erhvervsbankkonti samt medarbejdersignatur

Lovændring vedrørende lønindberetning træder i kraft den 1. januar 2019

Fra den 1. januar 2019 skal alle virksomheder indberette løn hver måned. De virksomheder der er registreret med pligten ”sporadisk indberetning af løn” bliver automatisk omregistreret denne dato med pligt til at skulle indberette hver måned – også når der ingen lønudbetaling har været, såkaldt ”nulangivelse”.
Ved manglende lønindberetning sender Skattestyrelsen en påmindelse, men kun hvis de har en mailadresse. Den kan du indtaste på TastSelv Erhverv. Desuden foretager Skattestyrelsen et skøn og en foreløbig fastsættelse. Manglende indberetning udløser en afgift på 800 kr. pr. måned.

By | december 11th, 2018|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Lovændring vedrørende lønindberetning træder i kraft den 1. januar 2019

Har I styr på den nye ferielov?

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov om samtidighedsferie, som træder i kraft 1. september 2020. Det betyder at lønmodtageren optjener ferie, som kan afholdes umiddelbart i den efterfølgende måned. Baggrunden for lovændringen skal findes i EU-kommissionens kritik af den nugældende ferielov, hvor nye lønmodtager kan risikere, at vente op til 16 måneder på at optjene ferie med løn.
Det kommer til at betyde at virksomhederne skal tilrette ansættelseskontrakter og personalepolitikker med de nye regler, samt sætte sig ind i overgangsperioden fra forskudt- til samtidighedsferie.

Overgangsperioden

Med den nye ferielov vil lønmodtager der tidligere har opsparet ferie, pludselig have op til 25 ekstra feriedage i det første år. Derfor har regeringen besluttet at indfryses de ekstra opsparede feriedage i Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden er en enhed under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og administreres af ATP. Arbejdsgiveren overfører de indefrossede feriedage til fonden. Lønmodtageren modtager således de overskydende feriedage når arbejdsmarkedet forlades. Det svarer til, at man i dag får udbetalt opsparet ferie, når man går på pension.
Denne overgangsfase starter 1. september 2019 frem til 1. september 2020. I nedenstående tidslinje vises de datoer og perioder der er vigtige i overgangen til ny ferielov:

Det betyder at ferie optjent fra 1. januar 2019 – 31 august 2019 afholdes i perioden 1. maj – 31. august 2020. I overgangsfasen optjenes 25 feriedage i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses.
1. september 2020 overgås der til den nye ferielov med samtidighedsferie. Ferie året strækker sig fra 01.09 – 31.08 i året efter, og ferie kan afholdes over en periode på 16 måneder fra 01.09 til 31.12 året efter.

Hvordan påvirkes virksomhedernes likviditet?

Lønmodtagerens indefrossede feriedage, overgår til den førnævnte fond oprettet af regeringen. Det betyder, at virksomhederne kan vælge at overføre pengene svarende til feriepengeforpligtigelsen til fonden eller udskyde betalingen mod en forventet rente der svarer til en årlig lønindeksregulering. For virksomheder der har eksisterende gæld med en højere rente, kan det være en fordel at vente med at betale til fonden. Det bør dog altid vurderes individuelt fra virksomhed til virksomhed, da der også er en del administration forbundet med at udsætte indbetalingen til fonden.
Hvis I ønsker at drøfte virksomhedens økonomiske situation eller hvad den nye ferielov kommer til at betyde for netop din virksomhed, er I velkommen til at kontakte Helle Schou Andersen på tlf. 45 20 49 00 eller hsa@pro-account.dk

By | oktober 5th, 2018|Blog|Kommentarer lukket til Har I styr på den nye ferielov?

Husk at betale acontoskat og selskabsskat

 

Husk at betale acontoskat og selskabsskat

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er 20. marts og 20. november 2017.

 

By | november 16th, 2017|Blog|Kommentarer lukket til Husk at betale acontoskat og selskabsskat

Registrering af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Bilderesultat for ny regel reele ejer

Registreing af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Erhvervsstyrelsen er begyndt at sende skrivelser til virksomhedernes eBoks omkring manglende registrering af reelle ejere. Konsekvensen ved manglende indberetning kan være  tvangsopløsning.

Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere.  Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

Virksomheden skal derudover være opmærksnom på at de også efterfølgende mindst 1 gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

Nedenstående virksomhedstyper undtaget indberetning:
Enkeltmandsvirksomheder
Børsnoterede virksomheder
Selvstændige offentlige virksomheder
Filialer
Frivillige foreninger
Andelsboligforeninger

Hvad er forskellen mellem legale ejere og reelle ejere?
Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte har 5 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Har i ikke sørget for indberetningen endnu og er omfattet af de nye regler, så bedes i sørge for indberetningen hurtigst muligt.

I er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til registreringen eller hvis du vil høre mere om hvis i er i tvivl om i skal registrere jeres reelle ejere?

Kontakt venligst Helle Schou Andersen for yderlig information. Direkte: +45 45 20 49 01 Mobil: +45 24 61 05 22 Mail: hsa@pro-account.dk

 

By | oktober 23rd, 2017|Blog, Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Registrering af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!