Lovændring for webshops

Vedtagelse af ny lov i forbrugerklageloven, der trådte i kraft den 9. januar 2016, betyder at alle der driver en webshop med handel til privatkunder skal linke til hjemmesiden Online Dispute Resolutions: http://ec.europa.eu/consumers/odr. I skal henvise til egen e-mail adresse, samt oplyse om at linket kan benyttes hvis kunden vil klage.

Du skal ikke linke til hjemmesiden hvis I kun sælger til erhvervskunder

Hvis kunden tilbydes vare direkte over mail, skal mailen indeholde overstående link og en forklaring på hvordan man klager.

 

Der skal også være en klage vejledning på hjemmesiden. Hvis hjemmesiden er på engelsk, skal vejledningen også være på engelsk.

 

Det betyder i praksis, at det vil blive både lettere og mindre omkostningsfuldt for både sælger og køber at blive enige, hvis der opstår en tvist om hvorvidt varen eller servicen lever op til det aftalte.

Tidligere skulle sagerne igennem domstolene, men det var både dyrt og en langsommelig proces. Nu kan man via linket få adgang til EU-online forum (ODR) som vil afgøre sagen.

Hvis loven ikke overholdes, risikere I at modtage en bøde. Det er alvorligt hvis I ikke følger forbrugerstyrelsen påbud om at linke til ODR, hvis de har henstillet jer om at gøre det.