Flere og flere erhvervsdrivende tilbyder deres kunder betaling via mobiltelefonen, hvilket både er nemt, hurtigt og efterspurgt. Der er dog nogle faldgrupper i de nye smarte løsninger.

Mange erhvervsdrivende har en telefon som ikke er koblet op til selskabets konto, og derfor havner betalingerne for vare eller ydelser på indehaverens private bankkonto. Indehaveren overfører herefter til virksomhedens bankkonto.

Men denne transaktion er ikke lovlig, hvis der er tale om et selskab. Iflg. selskabsloven vil der være tale om et ulovligt lån til anpartshavere. Der skal iflg. lovgivningen betales en strafrente på 10 %, og beløbet skal selvfølgelig tilbagebetales. Desuden skal sådan tilgodehavender oplyses i årsrapporten.

Virksomheden må altså derfor sikre sig at have et mobilnummer der er knyttet op til virksomhedens bankkonto.