Hvis I modtager kontant betaling må beløbet Ifølge hvidvaskloven ikke overstige 50.000 kr. inkl. moms. Loven gælder uanset om betalingen er på en gang eller hvis betalingen for varen/ ydelsen er delt op over flere gange.

Førhen var beløbet på 100.000 kr. men det er nu sat ned til 50.000 kr. Vestre Landsret har i flere afgørelser udstedet bøder på 25 % af det beløb der overstiger det tilladte. En direktør blev yderligere pålagt en bøde på 10 %, da han var involveret i modtagelsen af betalingen.

For at undgå straf, må man bede kunden om at betale til virksomhedens bankkonto. Så vil det være bankens opgave at identificere indbetalingen.