Har I styr på den nye ferielov?

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov om samtidighedsferie, som træder i kraft 1. september 2020. Det betyder at lønmodtageren optjener ferie, som kan afholdes umiddelbart i den efterfølgende måned. Baggrunden for lovændringen skal findes i EU-kommissionens kritik af den nugældende ferielov, hvor nye lønmodtager kan risikere, at vente op til 16 måneder på at optjene ferie med løn.
Det kommer til at betyde at virksomhederne skal tilrette ansættelseskontrakter og personalepolitikker med de nye regler, samt sætte sig ind i overgangsperioden fra forskudt- til samtidighedsferie.

Overgangsperioden

Med den nye ferielov vil lønmodtager der tidligere har opsparet ferie, pludselig have op til 25 ekstra feriedage i det første år. Derfor har regeringen besluttet at indfryses de ekstra opsparede feriedage i Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden er en enhed under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og administreres af ATP. Arbejdsgiveren overfører de indefrossede feriedage til fonden. Lønmodtageren modtager således de overskydende feriedage når arbejdsmarkedet forlades. Det svarer til, at man i dag får udbetalt opsparet ferie, når man går på pension.
Denne overgangsfase starter 1. september 2019 frem til 1. september 2020. I nedenstående tidslinje vises de datoer og perioder der er vigtige i overgangen til ny ferielov:

Det betyder at ferie optjent fra 1. januar 2019 – 31 august 2019 afholdes i perioden 1. maj – 31. august 2020. I overgangsfasen optjenes 25 feriedage i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses.
1. september 2020 overgås der til den nye ferielov med samtidighedsferie. Ferie året strækker sig fra 01.09 – 31.08 i året efter, og ferie kan afholdes over en periode på 16 måneder fra 01.09 til 31.12 året efter.

Hvordan påvirkes virksomhedernes likviditet?

Lønmodtagerens indefrossede feriedage, overgår til den førnævnte fond oprettet af regeringen. Det betyder, at virksomhederne kan vælge at overføre pengene svarende til feriepengeforpligtigelsen til fonden eller udskyde betalingen mod en forventet rente der svarer til en årlig lønindeksregulering. For virksomheder der har eksisterende gæld med en højere rente, kan det være en fordel at vente med at betale til fonden. Det bør dog altid vurderes individuelt fra virksomhed til virksomhed, da der også er en del administration forbundet med at udsætte indbetalingen til fonden.
Hvis I ønsker at drøfte virksomhedens økonomiske situation eller hvad den nye ferielov kommer til at betyde for netop din virksomhed, er I velkommen til at kontakte Helle Schou Andersen på tlf. 45 20 49 00 eller hsa@pro-account.dk

By | oktober 5th, 2018|Blog|Kommentarer lukket til Har I styr på den nye ferielov?

Husk at betale acontoskat og selskabsskat

 

Husk at betale acontoskat og selskabsskat

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er 20. marts og 20. november 2017.

 

By | november 16th, 2017|Blog|Kommentarer lukket til Husk at betale acontoskat og selskabsskat

Registrering af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Bilderesultat for ny regel reele ejer

Registreing af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Erhvervsstyrelsen er begyndt at sende skrivelser til virksomhedernes eBoks omkring manglende registrering af reelle ejere. Konsekvensen ved manglende indberetning kan være  tvangsopløsning.

Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere.  Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

Virksomheden skal derudover være opmærksnom på at de også efterfølgende mindst 1 gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

Nedenstående virksomhedstyper undtaget indberetning:
Enkeltmandsvirksomheder
Børsnoterede virksomheder
Selvstændige offentlige virksomheder
Filialer
Frivillige foreninger
Andelsboligforeninger

Hvad er forskellen mellem legale ejere og reelle ejere?
Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte har 5 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Har i ikke sørget for indberetningen endnu og er omfattet af de nye regler, så bedes i sørge for indberetningen hurtigst muligt.

I er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til registreringen eller hvis du vil høre mere om hvis i er i tvivl om i skal registrere jeres reelle ejere?

Kontakt venligst Helle Schou Andersen for yderlig information. Direkte: +45 45 20 49 01 Mobil: +45 24 61 05 22 Mail: hsa@pro-account.dk

 

By | oktober 23rd, 2017|Blog, Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Registrering af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Pas på du ikke overtræder hvidvaskloven

Hvis I modtager kontant betaling må beløbet Ifølge hvidvaskloven ikke overstige 50.000 kr. inkl. moms. Loven gælder uanset om betalingen er på en gang eller hvis betalingen for varen/ ydelsen er delt op over flere gange.

Førhen var beløbet på 100.000 kr. men det er nu sat ned til 50.000 kr. Vestre Landsret har i flere afgørelser udstedet bøder på 25 % af det beløb der overstiger det tilladte. En direktør blev yderligere pålagt en bøde på 10 %, da han var involveret i modtagelsen af betalingen.

For at undgå straf, må man bede kunden om at betale til virksomhedens bankkonto. Så vil det være bankens opgave at identificere indbetalingen.

By | september 19th, 2016|Blog|Kommentarer lukket til Pas på du ikke overtræder hvidvaskloven

Modtagelse af betaling med Mobilepay, Swipp og andre betalings tjenester

Flere og flere erhvervsdrivende tilbyder deres kunder betaling via mobiltelefonen, hvilket både er nemt, hurtigt og efterspurgt. Der er dog nogle faldgrupper i de nye smarte løsninger.

Mange erhvervsdrivende har en telefon som ikke er koblet op til selskabets konto, og derfor havner betalingerne for vare eller ydelser på indehaverens private bankkonto. Indehaveren overfører herefter til virksomhedens bankkonto.

Men denne transaktion er ikke lovlig, hvis der er tale om et selskab. Iflg. selskabsloven vil der være tale om et ulovligt lån til anpartshavere. Der skal iflg. lovgivningen betales en strafrente på 10 %, og beløbet skal selvfølgelig tilbagebetales. Desuden skal sådan tilgodehavender oplyses i årsrapporten.

Virksomheden må altså derfor sikre sig at have et mobilnummer der er knyttet op til virksomhedens bankkonto.

By | september 19th, 2016|Blog|Kommentarer lukket til Modtagelse af betaling med Mobilepay, Swipp og andre betalings tjenester

Lovændring for webshops – ODR

Lovændring for webshops

Vedtagelse af ny lov i forbrugerklageloven, der trådte i kraft den 9. januar 2016, betyder at alle der driver en webshop med handel til privatkunder skal linke til hjemmesiden Online Dispute Resolutions: http://ec.europa.eu/consumers/odr. I skal henvise til egen e-mail adresse, samt oplyse om at linket kan benyttes hvis kunden vil klage.

Du skal ikke linke til hjemmesiden hvis I kun sælger til erhvervskunder

Hvis kunden tilbydes vare direkte over mail, skal mailen indeholde overstående link og en forklaring på hvordan man klager.

 

Der skal også være en klage vejledning på hjemmesiden. Hvis hjemmesiden er på engelsk, skal vejledningen også være på engelsk.

 

Det betyder i praksis, at det vil blive både lettere og mindre omkostningsfuldt for både sælger og køber at blive enige, hvis der opstår en tvist om hvorvidt varen eller servicen lever op til det aftalte.

Tidligere skulle sagerne igennem domstolene, men det var både dyrt og en langsommelig proces. Nu kan man via linket få adgang til EU-online forum (ODR) som vil afgøre sagen.

Hvis loven ikke overholdes, risikere I at modtage en bøde. Det er alvorligt hvis I ikke følger forbrugerstyrelsen påbud om at linke til ODR, hvis de har henstillet jer om at gøre det.

 

By | september 19th, 2016|Blog|Kommentarer lukket til Lovændring for webshops – ODR

Sri Lanka – Vores charity program

Sri Lanka

Vores moderselskab Exacta AS og søsterselskab ProAccount Lanka har siden 2010 været med til at støtte op om 2 børnehjem på Sri Lanka. Udover et månedligt bidrag, støttes der også op om ét større projekt om året. I 2015 blev der bygget en ny sovesal finansieret gennem projektet.

Biyagama Childrens Home

Biyagama Childrens Home er et børnehjem for piger i alderen 3-18 år. Hjemmet er beliggende en time fra hovedstaden Colombo.

Ozanam Childrens Home

Ozanam er et børnehjem for handikappede børn i alderen 4-18 år. Her får de adgang til medicinsk hjælp, undervisning og uddannelse. Hjemmet er beliggende i Batticaloa, som ligger øst på Sri Lanka som var et af områderne der var hårdest rammet under borgerkrigen.

Hvis I har lyst til at læse mere om vores Charity program så gå til http://pro-account.lk/samfunnsansvar

By | september 19th, 2016|Blog|Kommentarer lukket til Sri Lanka – Vores charity program

ProAccounts 10 års fødselsdag

ProAccount vil gerne sige tak til kunder og samarbejdspartnere, for en super hyggelig dag d.14.april i Greve Golfklub i anledningen af vores 10 års fødselsdag. Der var mange grin og der blev konkurreret både blandt golfere og ikke golfere.

pro-accountfoedselsdag

By | september 19th, 2016|Blog|Kommentarer lukket til ProAccounts 10 års fødselsdag