Anskaffelse af NemID til erhvervsbankkonti samt medarbejdersignatur

Vi oplever ofte spørgsmål om oprettelse af NemID og tildeling af medarbejdersignatur. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning.

For at skaffe NemID adgang til sin erhvervs konto/konti, skal man ringe til sin virksomheds bank og forhøre sig om hvilken løsning, der er den rigtige til din virksomhed. Bankerne har forskellige løsninger for NemID adgang og forskellige priser. De har ofte to eller tre løsninger, én for mindre og mellemstore virksomheder og én for store virksomheder.
Vær opmærksom på at NemID til netbanken IKKE giver adgang til andre private og offentlige hjemmesider.

Anskaffelse af NemID medarbejdersignatur til virksomheder

Gå på nets.eu og vælg enten NemID medarbejdersignatur uden pro-pakke eller med pro-pakke.
NemID medarbejdersignatur uden pro-pakke løsningen er den billigste. I denne løsning er de tre første NemID medarbejdersignaturer gratis (se nedenfor). De kan enten bestilles som nøglekort, nøglefil eller som et lille stykke hardware. Har man brug for flere adgange kan man købe dem.
I praksis bestiller virksomheden først én NemID medarbejdersignatur og modtageren bliver automatisk registreret som administrator. Administrator har derefter ret til at bestille flere medarbejdersignaturer.

Hvad kan du bruge en NemID medarbejdersignatur til?
Du kan bruge NemID medarbejdersignatur til at identificere dig som medarbejder fra en bestemt virksomhed eller organisation – det er fx, når du:
• Henvender dig til det offentlige på virksomhedens vegne.
• Underskriver dokumenter online.
• Får adgang til information fra en offentlig myndighed.
• Logger på private webtjenester.
• Logger på interne it-systemer (hvis din arbejdsplads tilbyder dette).
Du kan også anvende medarbejdersignaturen, hvis du vil sende og modtage sikre e-mails, der er krypteret eller signeret med en digital signatur.
• NemID medarbejdersignatur giver IKKE adgang til virksomhedens netbank.

De tre første NemID medarbejdersignaturer er gratis
Alle virksomheder kan oprette tre NemID medarbejdersignaturer gratis. Fra og med den fjerde faktureres iht. prislisten – også selvom en af de første tre spærres eller slettes.
Din virksomhed vælger selv, hvilke typer NemID medarbejdersignatur I vil have. Vær opmærksom på, at hvis en medarbejder både har et nøglekort og en nøglefil, tæller det for to signaturer.
Priser pr. 2.1.2018:

NemID medarbejdersignaturer udover de tre første koster kr. 82,30.
NemID medarbejdersignatur med nøglekort. Gælder også Voice Response-løsningen Pr. år 82,30 kr.

Se flere løsninger og priser på pris NemID

Al administration af NemID medarbejdersignaturer sker i NemID selvbetjening til erhverv. Det er NemID administratoren der står for tildeling, bestilling og ændringer vedr. medarbejdersignatur, funktionssignaturer og virksomhedssignaturer. Administrator kan bl.a. bestille de to sidste gratis medarbejdersignaturer eller tilkøbe flere udover dem.

Dette kan gøres ved at følge nedenstående link:
Log på NemID selvbetjening til erhverv

NemID til ProAccount Aps
Vi anbefaler, at I kontakter jeres bank og drøfter hvilke beføjelser der skal oprettes, for at vi kan udføre den ønskede opgave for jer.

OBS !
Vær opmærksom på at èn telefonisk supporthenvendelse til Nets.eu uden pro-pakke koster 250 kr.

By | december 11th, 2018|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Anskaffelse af NemID til erhvervsbankkonti samt medarbejdersignatur

Lovændring vedrørende lønindberetning træder i kraft den 1. januar 2019

Fra den 1. januar 2019 skal alle virksomheder indberette løn hver måned. De virksomheder der er registreret med pligten ”sporadisk indberetning af løn” bliver automatisk omregistreret denne dato med pligt til at skulle indberette hver måned – også når der ingen lønudbetaling har været, såkaldt ”nulangivelse”.
Ved manglende lønindberetning sender Skattestyrelsen en påmindelse, men kun hvis de har en mailadresse. Den kan du indtaste på TastSelv Erhverv. Desuden foretager Skattestyrelsen et skøn og en foreløbig fastsættelse. Manglende indberetning udløser en afgift på 800 kr. pr. måned.

By | december 11th, 2018|Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Lovændring vedrørende lønindberetning træder i kraft den 1. januar 2019

Registrering af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Bilderesultat for ny regel reele ejer

Registreing af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Erhvervsstyrelsen er begyndt at sende skrivelser til virksomhedernes eBoks omkring manglende registrering af reelle ejere. Konsekvensen ved manglende indberetning kan være  tvangsopløsning.

Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere.  Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

Virksomheden skal derudover være opmærksnom på at de også efterfølgende mindst 1 gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

Nedenstående virksomhedstyper undtaget indberetning:
Enkeltmandsvirksomheder
Børsnoterede virksomheder
Selvstændige offentlige virksomheder
Filialer
Frivillige foreninger
Andelsboligforeninger

Hvad er forskellen mellem legale ejere og reelle ejere?
Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte har 5 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Har i ikke sørget for indberetningen endnu og er omfattet af de nye regler, så bedes i sørge for indberetningen hurtigst muligt.

I er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til registreringen eller hvis du vil høre mere om hvis i er i tvivl om i skal registrere jeres reelle ejere?

Kontakt venligst Helle Schou Andersen for yderlig information. Direkte: +45 45 20 49 01 Mobil: +45 24 61 05 22 Mail: hsa@pro-account.dk

 

By | oktober 23rd, 2017|Blog, Ikke kategoriseret|Kommentarer lukket til Registrering af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!