Ændringer af momsindberetning

Virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 5 mio. kan fra 1. januar 2014 blot indberette moms ½ -årlig i stedet for kvartalvis. De nye deadlines for momsindberetninger er 1. september 2014 og 2 marts 2015. Virksomheder som har negativ moms eller betaler store energi- og miljøafgifter, kan dette give likviditetsproblemer, fordi virksomheden skal vente længere på at få momsen udbetalt fra SKAT. Virksomheder kan derfor ansøge SKAT om fortsat at indberette momsen kvartalsvist. Hvis virksomheden ønsker at ændre afregningsperioden, udfyldes blanketten nr. 31.040, som kan hentes på SKAT hjemmeside.
Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalvis i mindst 1½ år, inden Skat undersøger din virksomheds omsætning.
Hvis du er i tvivl, om hvad der er bedst for din/jeres virksomhed kontakt os for rådgivning.

Nye rentesatser vedr. selskabsskat

Satser for selskabsskat for 2014 udgør følgende:
– Godtgørelsesprocent for overskydende skat udgør 1,1 %
– Restskatteprocent udgør 4,6 %
– Procenttillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger udgør 0,3 % – tillæg for indbetalinger inden 20. marts og fradrag for indbetalinger efter 20. marts.

Renterne er ikke fradragsberettigede/indkomstskattepligtige ved selskabernes indkomstopgørelse.

Momsfradrag Øresundsbroen

Husk at der er momsfradrag for broafgiften over Øresundsbroen, hvis kørslen sker i forbindelse med momspligtig virksomhed i forbindelse med aktiviteter som møder, konferencer, kundebesøg og seminar m.v. Dette gælder også kørsel i personbil. Normalt er der ikke fradrag for moms på driftsomkostninger af personbiler. Der er dog denne undtagelse vedrørende moms af broafgift på Øresundsbroen.

Nye satser for skattefri godtgørelse i forbindelse med rejseudgifter

De nye satser for indkomståret 2014:
Ved rejser med overnatning kan der udbetales 464 kr. pr. døgn og 38,60 pr. påbegyndt time for afsluttende rejsedag til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder
Godtgørelsessatsen for udgifter til kost og småfornødenheder skal reduceres med henholdsvis
– 15 % for fri morgenmad
– 30 % for fri frokost
– 30 % for fri middag.

Arbejdsgiveren kan udbetale et beløb på op til 25 % af kostbeløbet til dækning af småfornødenheder på rejsen. De 25 % beregnes ud fra den samlede rejse.
Ved overnatning i Danmark og udlandet kan der udbetales 199 kr. pr. døgn til udgifter på logi.

Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at benytte sig af fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere. Fradrag for rejseudgifterne må dog højst være på 25.500 kr.

Møde og gæstebespisning i egne lokaler

For at få fuldt fradrag for momsen skal følgende være opfyldt:
– Måltidet serveres ved et kursus eller et møde, som er af strengt erhvervsmæssigt formål
– Når et møde holdes sammenhængende og uden afbrydelse. Hvor virksomheden sørger for bespisning af deltagerne
Møder af streng erhvervsmæssigt formål:
– Møder med samarbejdspartner
– Bestyrelsesmøder
– Interne møder i virksomheden med fagligt indhold
– Interne kursusaktiviteter
Der gives ikke momsfradrag for bl.a. Daglig mad til medarbejder, gratis kaffe, frugt ordning, generalforsamling og afholdelse af en medarbejderes fødselsdage osv.

Nyt for iværksættere

Fra 1. januar er det blevet muligt at oprette et Iværksætterselskab (IVS) for 1 kr. Det er en ny form for anpartsselskab, blot med et mindre kapitalkrav end et ApS.
Der er nogle betingelser der skal opfyldes:

– IVS skal have en kapital på mindst 1 kr.
– Selskabskapitalen skal indskydes i kontanter.
– Du kan ikke omdanne personlig virksomhed til IVS.
– IVS har pligt til årligt at opspare mindst 25 % af overskuddet.
– IVS må ikke og kan ikke udlodde udbytte.
– Når IVS´et har opsparet mindst 50.000 kr. kan det omdannes til et ApS.
– IVS er underlagt samme krav som et ApS med årsrapport og digital bogføring.
Det koster 670 kr. i registreringsafgift ved oprettelse af et IVS på www.virk.dk
Hvis du har en startkapital på minimum 50.000 kr. kan du direkte oprette et ApS.
Da det tidligere krav om en startkapital for et ApS på 80.000 kr. er blevet lempet til nu at være på 50.000 kr.

Nye takster for 2014

Fri telefon, det skattepligtige beløb – 2.600 kr.
Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder – 5.600 kr.
Bagatelgrænse for smågaver mv. – 1.100 kr.
Julegaver – 800 kr.

Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse
– Kørselindtil 20.000 km/år – 2,73 kr./km
– Kørsel ud over 20.000 km/år – 2,10 kr./km

Befordringsfradrag
– 0-24 km – intet
– 25-120 km – 2,10 kr./km
– Over 120 km – 1,05 kr./km

Ligningsmæssigt fradrag på broerne pr. passage
Storebæltsbroen
– Bil – 90 kr.
– Off. Transport – 15 kr.
Øresundsbroen
– Bil – 50 kr.
– Off. Transport – 8 kr.