Omvendt betalingspligt

Pr. 1. juli 2014 er der kommet nye momsregler. Det betyder, at der fremover vil være omvendt betalingspligt for indenlandske køb af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablets eller bærbare computere.

Denne regel er gældende, når to danske virksomheder handler med hinanden.

Virksomheder der er ramt af omvendt betalingspligt, er virksomheder hvor mere end 50 % af det samlede salg er Business to Business. Hvis det samlede salg til andre virksomheder ikke overstiger 50 %, er man ikke omfattet af de nye momsregler om omvendt betalingspligt.

Sælger der er omfattet af omvendt betalingspligt.

Er virksomheden omfattet af de nye momsregler, betyder det at man ikke skal opkræve dansk moms af salget. På fakturaen skal det tydeligt fremgå, hvilken vare der er omfattet af omvendt betalingspligt, samt beløb.

Salget skal registreres på momsangivelsen i rubrik C.

Virksomheder der er ramt af omvendt betalingspligt, har til ansvar at sikre at køberen er momsregistreret og at momsnummeret er gyldigt. Oplysninger om momsregistrerede virksomheder kan findes på www.skat.dk/virksomheder/moms. Hvis køberen ikke er momsregistreret, skal dette ske før et salg kan gennemføres.

Købere der er omfattet af omvendt betalingspligt

Købere der modtager faktura med omvendt betalingspligt, skal beregne erhvervelsesmoms. Momsen skal angives i udgående moms på momsangivelsen. Virksomheden har fradrag for moms efter de almindelige regler, og beløbet kan fratrækkes i købsmoms på momsangivelsen.

Husk at der er begrænsning af fradragsretten, hvis man som køber ikke er fradragsberettiget eller kun har delvis fradrag.

Hvis en virksomhed ikke er momsregistreret, og de køber varer af en virksomhed der har omvendt betalingspligt, skal de momsregistreres og indberette erhvervelsesmomsen efter de gældende regler. Hvis man som virksomhed vil fortsætte uden at momsregistrere sig, skal man købe varerne i en detailforretning, som ikke er omfattet af de nye regler.

Detailforretninger der ikke er omfattet af de nye regler, er virksomheder hvor mere end 50 % af det samlede salg sker til private personer.

Salg af elektroniske ydelser til private

Pr. 1. januar 2015 skal teleydelser, elektroniske ydelser og radio-, tv-spredningstjenester til privatpersoner i andre EU lande, pålægges og afregnes moms i købernes land og ikke som nu i det land hvor sælger bor.

Dette betyder at virksomheden skal momsregistreres i de EU- lande, hvor virksomheden leverer de omtalte ydelser til.

SKAT har oprettet et system, der gør det muligt at registrere sig i et land og angive og betale EU-moms hertil. Virksomhederne kan allerede nu lade sig registrere i systemet. Virksomheder der er omfattet af de nye regler om momsregistrering i andre EU lande, kan med fordel få styr på det nye system inden årsskiftet.

Opsætning af Økonomisystem.

Hvis virksomheden er omfattet af de nye regler om omvendt betalingspligt eller elektronikydelser til private, skal momskonti sættes op til denne ændring, da køb og salg skal bogføres på separate konti.

Kontakt os for at høre mere om de nye regler, eller få vejledning vedr. opsætningen af kontoplanen.

 

Ejerregister

Erhvervsstyrelsen har pr. den 15. december 2014 pålagt, at ejerforhold for alle danske selskaber registreres i et online ejerregister.

Det betyder at alle der ejer 5 % eller mere af et A/S, ApS, IVS og P/S skal registreres. Selskabet er forpligtede til at registrere disse ejerforhold.

Fristen for registreringen i ejerregisteret løber frem til den 15. juni 2015, gældende for selskaber der er stiftede tidligere end den 14. december 2014. Hvis der sker ændringer i ejerforholdene efter den 15. december 2014, er der en frist på 14. dage til at registrere de faktiske ejerforhold.

Alle selskaber er ligeledes forpligtede til at føre ejerbog. SKAT har sammen med ejerregisteret, oprette en elektronisk ejerbog. Ejerbogen skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder.

Formålet med ejerregisteret er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed med ejerforholdene i danske selskaber. Dermed vil Danmark i højere grad leve op til EU- reguleringen og anbefalingerne fra FAFT, der modvirker hvidvaskning og økonomisk kriminalitet.