Frister for indsendelse af årsrapport

Virksomheder med årsafslutning d. 31.12, skal til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Fristen er 5 måneder efter årsafslutningen og det vil sige senest d. 31. maj.

Hvis virksomheden ikke overholder fristen vil de modtage et påkravsbrev fra Erhvervsstyrelsen. Virksomheden har derefter 8 dage til at indsende årsrapporten. Påkravsbrevet vil blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, ligesom alt post fra det offentligt fremover blive sendt dertil. Det påhviler virksomheden at få læst og reageret på den digitale post, som var det almindeligt brevpost.

For sent aflevering af årsrapport

Hvis virksomhedens årsrapport ikke er indsendt efter de 8 dage fra påkravsbrevet, bliver der pålagt en afgift. Afgiften afhænger af hvor mange ledelsesmedlemmer der er i virksomheden. Afgiften vil blive fremsendt til privatadressen for hvert enkelt ledelsesmedlem. Hver måned stiger afgiften således pr. medlem: 

 

1. måned 500 kr.

2. måned 2.000 kr.

3. måned 3.000kr.

 

Tvangsopløsning

Hvis virksomheden ikke har indsendt årsrapporten 4 uger efter modtagelsen af påkravsbrevet, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Virksomheder der er endt i skifteretten pga. tvangsopløsning kan anmode Erhvervsstyrelsen om at blive genoptaget.

Anmodning om at blive genoptaget bortfalder, hvis virksomheden inden for de sidste 5 år har været under tvangsopløsning.

 

Nets nye priser

Nets har ændret deres priser på overførselsservice pr. 1. juni 2014. Dette kan have betydning for virksomhedernes omkostninger ved lønkørsel. Prisstigningerne har ingen konsekvens for Danløn- kunder da prisen fortsat vil være 15 kr. pr. lønseddel.  Se de nye priser her: Nets priser juni 2014

Få et tilbud på dit årsregnskab