ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

12. maj 2023

Har du styr på den nye Bogføringslov?

Den nye lov betyder store ændringer til anvendelse af it-systemer

Størstedelen af disse ændringer forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2024, herunder kravene til digitale bogføringssystemer.

De væsentligste ændringer berører blandt andet:

- Lovens anvendelsesområde
- De grundlæggende krav til bogføringen
- De digitale bogføringssystemer
- Kravene til udbyderne af digitale bogføringssystemer
- Skærpet kontrol af virksomhedernes overholdelse af bogføringsloven
- Muligheden for etablering af et fællesoffentligt datacenter
- En trinvis ikrafttræden

 

De digitale bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen har fastsat yderligere regler og krav til de eksisterende kravsspecifikationer der i dag benyttes til digitale bogføringssystemer.

Loven indfører blandt andet krav til udbydere af digitale bogføringssystemer.
Virksomheden kan dermed benytte et af Erhvervsstyrelsen godkendt bogføringssystem, eller selv leve op til de nævnte krav.

Benytter virksomheden et standardsystem, skal det være godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Herunder hører bl.a. understøtning af løbende registrering af virksomhedens transaktioner og betryggende opbevaring af registreringer og bilag i frem år.

Opfyldelse af anerkendte standarder for it-sikkerhed herunder for bruger- og adgangsstyring samt sikring af automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.

Understøtning af automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.

Virksomheder i Danmark der er ejet af udenlandske moderselskaber, kan få særlige udfordringer med at leve op til kravene til digitale bogføringssystemer. Disse typer virksomheder anvender ofte samme systemer som resten af koncernen. Systemer der ikke nødvendigvis følger de nye detaljerede danske krav.

Virksomheden kan ikke fraskrive sig sit ansvar ved at overlade bogføringen til andre.
Virksomheden bærer i sidste ende ansvaret for at den pågældende tredjepart opfylder kravene i bogføringsloven.

Vælger man at lade andre forestå bogføringen på vegne af virksomheden, betyder det blot, at disse virksomheder også skal efterleve bogføring lovens regler beskrevet ovenover.

Bemærk vejledning til den endelige lov, ikrafttrædelsestidspunkter mv., kan ændre sig undervejs.

OBS: Selvom nogle virksomheder og organisationer ikke omfattes af kravet om digital bogføring, omfattes de stadig af bogføringsloven.

 

Erhvervsstyrelsen

retsinformation.dk

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os