ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

23. marts 2020

Hvilke tilskuds- og finansieringsmuligheder findes der under Corona krisen

Midlertidig tilskud til løn mellem den 9. marts og 9. juni

Der ydes midlertidigt tilskud til løn, for de medarbejdere som virksomheden sender hjem med løn, i stedet for at afskedige dem. Medarbejderne må IKKE arbejde hjemmefra.

Ordningen gælder for private virksomheder som står over for at skulle afskedige mindst 30% af medarbejderstaben, eller mere end 50 medarbejdere.

Hvis man undlader at varsle afskedigelser af medarbejderne, kan man få op til 75% af medarbejderens løn i tilskud, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned for en fastansat. For timelønnede kan man få tilskud op til 90% af lønudgiften, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

For de medarbejdere der søges om løntilskud til, betyder aftalen at medarbejderne giver afkald på 5 ferie- eller afspadseringsdage i kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har optjent tilstrækkeligt med ferie eller afspadsering, skal der holdes fri uden løn for de manglende dage, eller der skal anvendes ferie fra det nye ferieår.

Kompensationen er betinget af at virksomheden med revisorbistand kan dokumentere at man har hjemsendt medarbejderne.

Midlertidig tilskud til faste udgifter mellem den 9. marts og 9. juni

Der er mulighed for at ansøge om tilskud til virksomhedens faste udgifter; f.eks. husleje, rente, leasingydelser samt andre kontraktbundne omkostninger. Tilskuddet gøres op i forhold til nogen intervaller af omsætningstabets størrelse i %.

De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 i perioden der søges kompensation for, og der kan maksimalt opnås tilskud på 60 mio. pr. virksomhed.

Ved ansøgning skal virksomheden fremsende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningstab. Ved efterfølgende kontrol kan man blive pålagt at skulle tilbagebetale, såfremt man ender med ikke at opfylde kravene for tilskud til faste udgifter.

Omsætningskompensation til selvstændige mellem den 9. marts og 9. juni

Hvis du ejer mere end 25% af virksomheden, selv arbejder i virksomheden, har maksimalt 10 fuldtidsansatte samt har konstateret et omsætningstab på mindst 30%, kan du søge om omsætningskompensation.

Kompensationen kan udgøre op til 75% af forventet omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Omsætningsnedgangen skal være på mindst 30%, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår.

Virksomheden skal endvidere være oprettet i CVR-registret senest den 1. februar 2020, og der skal i tidligere perioder have været omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned.

Ved ansøgning skal der indsendes en tro- og loveerklæring på det forventede omsætningstab, og efterfølgende skal der indsendes revisorerklæring samt dokumentation for faktisk omsætningstab.

Har man fået udbetalt for meget skal man tilbagebetale beløbet, og det skal man også hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed hvor personlig indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr.

Refusion af sygedagpenge mellem den 27. februar og 31. december

Virksomheden kan få refunderet sygedagpenge fra første fraværsdag for en selvstændig eller medarbejder der er syg af, eller antages at være syg af, eller er sat i karantæne grundet Corona virus.

Det anbefales, og måske kræves det, at medarbejderen udfylder en tro- og lovererklæring.

Udskydelse af betalingsfrister mellem den 25. marts og 30 november

Indberetningsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms berøres IKKE af dette. Det er kun betalingerne som berøres.

Betalinger af skatter udskydes med 4 måneder.

For små og mellemstore virksomheder gælder nedenstående betalingsfrister;

Løn for marts, betaling af skatter udskydes ikke

Løn for april, betaling af skatter udskydes fra den 11. maj til den 10 september

Løn for maj, betaling af skatter udskydes fra den 10. juni til 12. oktober

Løn for juni, betaling af skatter udskydes fra den 10. juli til 10. november

Betalinger af moms udskydes med 1 måned for store virksomheder der har månedsmoms. For virksomheder med kvartals- og halvårsmoms, er der endnu ingen midlertidige nye ordninger.

Vi gør opmærksom på at nogle af disse tiltag er vedtaget, andre er endnu ikke vedtaget, og der kan i det hele taget ske ændringer undervejs som vi ikke har fået opdateret her.

Læs meget mere og detaljeret information på www.virksomhedsguiden.dk

De fleste tilskudsordninger er endnu ikke åbne for ansøgning, men det forventes at der vil blive det i løbet af uge 13 eller 14.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os