ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

16. september 2020

Har du styr på den nye ferielov?

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov om samtidighedsferie, som træder i kraft 1. september 2020. Det betyder at lønmodtageren optjener ferie, som kan afholdes umiddelbart i den efterfølgende måned.  Baggrunden for lovændringen skal findes i EU-kommissionens kritik af den nugældende ferielov, hvor nye lønmodtager kan risikere, at vente op til 16 måneder på at optjene ferie med løn.

Det kommer til at betyde at virksomhederne skal tilrette ansættelseskontrakter og personalepolitikker med de nye regler, samt sætte sig ind i overgangsperioden fra forskudt- til samtidighedsferie.

Overgangsperioden:

Med den nye ferielov vil lønmodtager der tidligere har opsparet ferie, pludselig have op til 25 ekstra feriedage i det første år. Derfor har regeringen besluttet at indfryses de ekstra opsparede feriedage i Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden er en enhed under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og administreres af ATP. Arbejdsgiveren overfører de indefrossede feriedage til fonden. Lønmodtageren modtager således de overskydende feriedage når arbejdsmarkedet forlades. Det svarer til, at man i dag får udbetalt opsparet ferie, når man går på pension.

Denne overgangsfase starter 1. september 2019 frem til 1. september 2020. I nedenstående tidslinje vises de datoer og perioder der er vigtige i overgangen til ny ferielov:

Det betyder at ferie optjent fra 1. januar 2019 – 31 august 2019 afholdes i perioden 1. maj – 31. august 2020. I overgangsfasen optjenes 25 feriedage i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses.

  1. september 2020 overgås der til den nye ferielov med samtidighedsferie. Ferie året strækker sig fra 01.09 – 31.08 i året efter, og ferie kan afholdes over en periode på 16 måneder fra 01.09 til 31.12 året efter.

 

Hvordan påvirkes virksomhedernes likviditet?

Lønmodtagerens indefrossede feriedage, overgår til den førnævnte fond oprettet af regeringen. Det betyder, at virksomhederne kan vælge at overføre pengene svarende til feriepengeforpligtigelsen til fonden eller udskyde betalingen mod en forventet rente der svarer til en årlig lønindeksregulering. For virksomheder der har eksisterende gæld med en højere rente, kan det være en fordel at vente med at betale til fonden. Det bør dog altid vurderes individuelt fra virksomhed til virksomhed, da der også er en del administration forbundet med at udsætte indbetalingen til fonden.

Hvis I ønsker at drøfte virksomhedens økonomiske situation eller hvad den nye ferielov kommer til at betyde for netop din virksomhed, er I velkommen til at kontakte Helle Schou Andersen på tlf. 45 20 49 00 eller hsa@pro-account.dk

 

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os