ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

09. juni 2021

Skærpelse af kontantforbuddet

En skærpelse af kontantforbuddet medfører, at erhvervsdrivende fremover må modtage endnu færre kontanter. Fra 1. juli 2021 må en erhvervsdrivende nu kun modtage kr. 19.999 i kontanter. Overskrides kontantforbuddet straffes det med bøde.

Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvasklovens regler om f.eks. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) transaktioner. Det betyder, at f.eks. pengeinstitutter, advokater og revisorer ikke er omfattet af kontantforbuddet, men sådanne virksomheder er til gengæld omfattet af hvidvaskningslovens indberetningspligt.

Forbuddet betyder, at man ikke må modtage kontantbetalinger på kr. 20.000 eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Det sidste betyder, at man ikke kan komme udenom forbuddet ved at dele en betaling op i flere rater. Hvis det er én reel betaling, som man modtager ad flere omgange, gælder forbuddet stadig.

Forbuddet betyder dermed, at f.eks. en bilforhandler, som sælger en bil for kr. 50.000, ikke lovligt kan modtage købesummen i kontanter. Forhandleren må i stedet bede kunden om at overføre beløbet ved en bankoverførsel, betale ved en dankorttransaktion eller lignende. Hvis den pågældende kunde ikke ønsker det, men insisterer på at betale kontant, må forhandleren afstå fra at gennemføre handlen. Dette er således ikke en misligholdelse fra forhandlerens side.

Man skal særligt være opmærksom på, at forbuddet angår kontante betalinger  kr. 20.000 eller derover. En kontant betaling på kr. 20.000 vil derfor være en overtrædelse af kontantforbuddet. Det er derfor kun muligt at modtage kontante betalinger på op til kr. 19.999.

Med skærpelsen af kontantforbuddet er der ikke ændringer i de gældende bødeudmålingsprincipper. Bøden for overtrædelse af kontantforbuddet udmåles til 25 % af de beløb over beløbsgrænsen i kontantforbuddet, som er modtaget i de enkelte handler, dog minimum kr. 10.000.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os