ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

16. september 2020

Privat gæld i virksomheden

Førhen kunne man indskyde sin private gæld i virksomheden og få fradrag for renterne op til 56 %.

Folketinget fremsatte d. 11.06.2014, et forslag for at lukke hullet i virksomhedsskatteordningen. Forslaget er endeligt vedtaget.

 

Hvilken betydning har de nye regler

Der er 3 forhold der gør sig gældende:

1. Der kan ikke spares op i virksomheden, hvis der er en negativ indskudskonto. Det betyder, at hele overskuddet, ved negativ indskudskonto, beskattes som personlig indkomst.

2. Rentekorrektionen har tidligere været 2 %, den forhøjes nu til 5 %. En forhøjelse af rentekorrektionen med yderlige 3 % gælder fra 2015.

(dog højst virksomhedens nettorenteudgifter)

Det vil sige, at det ikke længere kan betale sig, at indskyde privat gæld i virksomheden.

3. Man kan ikke spare op i virksomheden, hvis aktiverne står til sikkerhed for gælden. Det betyder, at man ikke må stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Hvis dette sker, anses det som om at et tilsvarende beløb er hævet, og vil blive personligt beskattet.

Hvis man har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld, før forslaget blev fremsat, kan man ikke spare op i virksomhedsordningen, med indkomst der er erhvervet fra d. 11.06.2014 og frem.

Derfor skal der laves to indkomstopgørelser for 2014. Hvis du f.eks. har årsregnskab der følger kalenderåret, skal der laves en opgørelse fra 01.01.2014 – 10.06.2014 og en fra den 11.06.14 – 31.12.2014.

Bagatelgrænse

Der kan alligevel godt spares op i virksomhedsordningen, hvis den negative indskudskonto og evt. sikkerhedsstillelse tilsammen udgør mindre end 500.000 kr. Dette vil kun gælde, hvis indskudskontoen ikke bliver mere negativ efter 11.06.2014. Gør den det, vil man ikke kunne spare op i virksomhedsordningen.

Hvis der stilles sikkerhed efter den 10.06.2014 for privatgæld, anses det som overført til den skattepligtige indkomst. Beløbet vil i virksomheden blive registreret som hævet.

Blandet ejendom

Hvis man har blandet erhverv og privat bolig, er der lavet en undtagelse til reglerne. Det betyder, at pant i ejendommen op til værdien af stuehuset, ikke har negative skattemæssige konsekvenser. Det vil sige, at der kan stilles sikkerhed, hvis det antager en forretningsmæssig begrundelse.

 

Sikkerhedsstillelser før den 10. juni 2014

Sikkerhedsstillelser for privat gæld der ligger før den 10.06.2014, er ikke omfattet af de nye regler. Disse sikkerhedsstillelser skal være afviklet indenfor 3 år. Det vil sige at pr. den 31.12.2017, vil det ikke være muligt at opspare i virksomhedsordningen for perioden 01.01.2018 og fremefter. Evt. opsparet overskud i perioden 11.06.2014 – 31.12.2017 vil blive beskattet. (dette gælder ikke, hvis reglerne for bagatelgrænsen er opfyldt). 

 

Brug af gulplade biler til privat formål

 

En dom fra Øster Landsret har slået fast, at hvis man bruger sin gulpladebil til privat formål blot én gang, vil brugeren af bilen blive anset for at have haft bilen til privat rådighed i hele brugerperioden. Det vil sige, at hvis brugeren ikke kan dokumentere over for SKAT at bilen ikke har været brugt til privat formål, bliver man beskattet af fri bil gennem hele brugstiden. Dette kan have store skattemæssige konsekvenser for brugeren af bilen.

Sådan bevis kunne f.eks. være en korrekt udført kørebog. Som udgangspunkt accepteres en rekonstrueret kørebog ikke.

Dagsbeviser på SKAT´s hjemmeside

På SKAT´s hjemmeside kan man købe dagsbeviser, der tillader at benytte gulpladebiler op til 4 ton i ét døgn. Der kan købes 20 dagsbeviser i et kalenderår. Dagsbeviset gælder kun på den dag det er købt til, og dagsbeviset skal altid medbringes i bilen.

Priser på dagsbeviser

Kilde: www.skat.dk

 

Totalvægt højst 3.000 kg.

Totalvægt 3.001-4000 kg.

Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje.

Dagsbevis: 225 kr.

Dagsbevis: 185 kr.

Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje.

Dagsbevis: 185 kr.

Dagsbevis: 185 kr.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os