ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

11. marts 2020

Hvad betyder den nye ferielov for medarbejderne

Perioden fra den 01.09.2019 og frem til 31.08.2020 kaldes for indfrysningsperioden. Den optjente ferie i perioden tilbageholdes til medarbejderen går på folkepension. Pengene forvaltes enten af virksomheden eller indbetales til den særlige fond under Lønmodtagernes feriefond.

Det har indflydelse på medarbejdernes ferieafholdelse fra 01.05.2020 og frem. Derfor har vi her samlet de vigtigste og hyppigste spørgsmål vi møder fra medarbejderne og virksomhederne.

Hvad er samtidighedsferie?

Med den nye ferielov der træder i kraft fra den 01.09.2020, optjenes der fortsat 2,02 dage pr. måned eller 25 dage om året. Forskellen fra i dag er, at den optjente ferie umiddelbart kan afholdelse samtidig med at den optjenes. Der kan endog, efter aftale med arbejdsgiver, afholdes ferie på forhånd, som senere modregnes i de optjente feriedage.

Nye lønmodtager eller lønmodtager der vender tilbage på arbejdsmarkedet vil således ikke som i dag risikere, at skulle vente op til 18 måneder på at kunne holde ferie med løn.

Det nye ferieårs optjeningsperiode bliver fra den 1. september til 31. august året efter. Perioden for afholdelse af feriedage ændres til en periode på 16 måneder fra 1. september til 31. december året efter.

 

Hvor mange feriedage har medarbejderen i 2020?

I perioden fra den 01.01.2020 – 30.04.2020 har medarbejderen den restferie, der er opsparet i perioden 01.05.18-30.04.19 – Dette er ikke anderledes end i dag.

I perioden fra den 01.05.2020 frem til den 31.08.2020, kan medarbejderen afholde 16,7 dage, der er opsparet i perioden 01.01.19 – 31.08.19 (2,02 dage pr. måned).

Det betyder for perioden 01.05.2020 – 31.08.2020:

 

  • Hvis medarbejderen kun afholder 3 uger = 15 dages sommerferie, er der ingen forskel og der kan overføres 1,7 dag til den nye ferieordning.

 

  • Hvis medarbejderen afholder 4 uger = 20 dages sommerferie vil medarbejderen selv skulle betale for de resterende dage eller bruge feriefridage, hvis nedarbejderen har ret til det.

 

  • Hvis medarbejderen allerede nu ved, at han/hun skal afholde mere end 16,7 dages ferie i perioden, kan der evt. aftales med arbejdsgiveren, at udskyde tidligere optjent feriedage, der således kan overføres til perioden.

 

Fra den 01.09.2020 starter den nye ferielov. Det betyder at der i perioden fra 01.09.2020 – 31.12.2020 optjenes 2,02 dage pr måned = 8,08 dage. De kan enten spares op til senere afholdelse eller afholdes løbende.

 

Det betyder for perioden 01.09.2020- 31.12.2020

 

  • Hvis medarbejderen ønsker at holde efterårsferie i oktober, vil der som udgangspunkt ikke være optjent nok feriedage hertil. Medarbejderen kan dog sagtens afholde ferie alligevel, enten ved at have rest dage fra tidligere optjeningsperiode (se overstående afsnit) eller ved at aftale med arbejdsgiver, at afholde ferie på forskud.

 

  • Hvis medarbejderen også ønsker at afholde juleferie, skal der vurderes om der er nok feriedage optjent eller om der evt. skal aftales med arbejdsgiver, at afholde ferie på forskud.

 

Hvad sker der med den 5. ferieuge?

Du kan stadigvæk som i dag vælge at overfører den 5. ferieuge til det nye ferieår, eller få den udbetalt.

 

Hvad sker der med feriefridage?

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven, da de er en del af en overenskomst eller medarbejderens ansættelseskontrakt. Hvordan disse dage fremover skal optjenes og afholdes kan blive forhandlet ved næste overenskomst eller ved forhandling af ansættelseskontrakten.

 

Helt ny eller genindtrådt på arbejdsmarkedet i 2019, optjening til sommerferie i 2020?

For helt nye eller genindtrådte lønmodtager, er der speciale regler der kan benyttes.

Det betyder at hvis medarbejderen har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 01.01.19 – 31.08.19 og er ansat fra 1. september til 31. december 2019, kan medarbejderen søge om at bruge nogle af de indfrosset feriedage. Det giver medarbejderen mulighed for at holde 3 ugers sommerferie i 2020.

De dage der optjenes i perioden 01.01.2020 – 31.08.2020 vil blive indfrosset på lige fod med andre lønmodtagere.

 

Hvornår bliver de indefrosset feriepengene beskattet?

Beskatningen af de indefrosset feriepenge kommer an på, hvordan medarbejderen normalt får udbetalt sine feriepenge

 

  • Hvis medarbejderen får sine feriepenge udbetalt af FerieKonto, bliver de indefrosne feriepenge beskattet i takt med at de optjenes. Der skal derfor ikke betales skat af dem, når de bliver udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.

 

  • Hvis arbejdsgiver udbetaler feriepenge til medarbejderen vil der ske en ændring fra 1. september 2019. For medarbejderen vil først blive beskattet af de indefrosset feriepenge, når de bliver udbetalt. Det betyder, at medarbejderen først skal betale skat af de indefrosne feriepenge, når de bliver udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.

 

  • Hvis medarbejderen har ferie med løn, skal der først betales skat af de indefrosne feriepenge, når de kommer til udbetaling.

 

Kommer der en opgørelse over de indefrosset dage?

I 2021 modtager alle lønmodtager en feriepenge opgørelse fra Lønmodtagerenes Feriemidler. Feriepengene bliver beregnet som 12,5% af lønnen for perioden 01.09.2019 – 31.08.2020. Medarbejderen skal tjekke opgørelsen og kontakte arbejdsgiveren hvis medarbejderen ikke er enig i beløbet.

De indefrosset feriepenge bliver automatisk udbetalt til medarbejderen, når denne har ret til folkepension. Medarbejderen kan søge om udbetaling af feriepengene, hvis arbejdsmarkedet forlades tidligere. Hvis medarbejderen dør inden pengene kommer til udbetaling, udbetales pengene til dødsboet.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os