Der er stillet lovforslag om at afskaffe IVS som selskabsform. Når lovforslaget er vedtaget, vil det ikke længere være muligt at oprette et IVS med en indskudskapital på min. 1 kr. I det nye lovforslag ligges der op til at sænke indskudskapitalen på et ApS fra 50 t.kr. til 40 t.kr.

Alle eksisterende IVSer skal være omdannet til et anpartsselskab senest to år efter lovens gældenden dato. Hvis dette ikke overholdes vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

Omdannelse af IVS til et anpartsselskab sker enten ved at indbetale kapitalindskud der minimum modsvare ApS minimumskrav på daværende tidspunkt, eller erklæring fra godkendt revisor om, at der er tilstrækkelige værdier i forhold til forpligtigelser tilstede i virksomheden. Omregistreringen skal ske til Erhvervsstyrelsen.