Bilderesultat for ny regel reele ejer

Registreing af reelle ejere. Sidste frist for registreringen er den 1. december 2017!!

Erhvervsstyrelsen er begyndt at sende skrivelser til virksomhedernes eBoks omkring manglende registrering af reelle ejere. Konsekvensen ved manglende indberetning kan være  tvangsopløsning.

Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere.  Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

Virksomheden skal derudover være opmærksnom på at de også efterfølgende mindst 1 gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

Nedenstående virksomhedstyper undtaget indberetning:
Enkeltmandsvirksomheder
Børsnoterede virksomheder
Selvstændige offentlige virksomheder
Filialer
Frivillige foreninger
Andelsboligforeninger

Hvad er forskellen mellem legale ejere og reelle ejere?
Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte har 5 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Har i ikke sørget for indberetningen endnu og er omfattet af de nye regler, så bedes i sørge for indberetningen hurtigst muligt.

I er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til registreringen eller hvis du vil høre mere om hvis i er i tvivl om i skal registrere jeres reelle ejere?

Kontakt venligst Helle Schou Andersen for yderlig information. Direkte: +45 45 20 49 01 Mobil: +45 24 61 05 22 Mail: hsa@pro-account.dk